Yapılan Çalışmalar

Gerede OSB

Yapılan Çalışmalar

Organize sanayi bölgemizde farklı sektörlerden birçok fabrika aktif şekilde üretim yapmakta ve yüzlerce kişiye istihdam sağlanmaktadır.

Gerede OSB’de Yapılan Çalışmalar

a) İmar ve Altyapı Durumu:
İmar ve altyapı projelerinin hazırlanması TÜMAŞ A. Ş. tarafından yapılmıştır. 892.778 m2 bürüt alanın yol ve yeşil alanlara ayrılan 285.162 m2 si düşüldükten sonra kalan 607.616 m2 alanın;
555.205 m2 si sanayi parsel alanlarına (39 adet parsel),
15.301 m2 arıtma tesisi alanına,
37.110 m2 ise sosyal tesisler için ayrılmıştır.
Altyapı inşaatları kapsamında yollar (yol üst kaplamaları ve yağmur suyu ızgara bağlantıları  yapım aşamasındadır), saha içi içme suyu şebekesi, kanalizasyon ve yağmur suyu hatları döşenmiş, AG-OG elektrik tesisatı ve su deposu inşaatı tamamlanmıştır.
Kullanma suyu ihtiyacının karşılanması için 7 adedi OSB içinde, 2 adedi OSB dışında olmak üzere toplam 9 adet sondaj kuyusu açılmış olup, 45 lt/sn su temin edilerek ,50 m3’lük depo’ dan 2000 m3’lük depoya terfi edilerek, cazibeyle şebekeye su verilmektedir.

b) Kamulaştırma:
Kamulaştırılan parsellerin OSB Tüzel Kişiliği adına tapu tescilleri yapılmıştır. 68 HA. Tevsi alan için kamu yararı kararı alınmış olup, mahkeme safhası için uzlaşma işlemleri devam etmektedir.

c) Parsel tahsisleri:
Organize Sanayi Bölgemiz de 38 adet sanayi parseli bulunmakta olup, 38 adet parselin tamamının sanayiciye tahsisi yapılmıştır. Tahsisi yapılan parsellerden 17′ inin fabrika binaları tamamlanmış(10 firma) ve üretime geçmiş olup,  14 parselde de(9 firma) fabrika bina inşaatları devam etmektedir. 6 Parsel de ise toplam 6 firma proje safhasındadır. üretime geçtiği halde çalışmayan kapalı olan bir parselde fabrika binası  mevcuttur.